ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำตก - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุุง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำตก - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน