ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-017 สายบ้้านน้ำตก-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่า
  รายละเอียด : ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-017 สายบ้้านน้ำตก-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน