ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง-ควนเคี่ยม หมู่ที่ 4 -หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน หมู่ที่ 2 จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง-ควนเคี่ยม หมู่ที่ 4 -หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน