ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมที่ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายบ้านทับมิ่งขวญ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมที่ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายบ้านทับมิ่งขวญ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน