ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองสายห้วยเกาะกอ-ควนช้างตาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองสายห้วยเกาะกอ-ควนช้างตาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน