ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พ
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน