ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ม.4 บ้านท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ม.4 บ้านท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน