ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน