ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่่ 4 -หมู่่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่่ 4 -หมู่่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน