ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศขอขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติสร้างคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง – ควนเคี่ยม หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัท
  รายละเอียด : ประกาศขอขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติสร้างคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง – ควนเคี่ยม หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน