ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง"
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ต้องการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชน ตำบลวังใหม่ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน