ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
  รายละเอียด :

 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน