ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ส.ค. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ส.ค. 2562
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ม.4 บ้านท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ส.ค. 2562
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 ส.ค. 2562
5 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 ก.ค. 2562
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 มิ.ย. 2562
7 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 พ.ค. 2562
8 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 เม.ย. 2562
9 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคารายไตรมาศ (ม.ค.62-มี.ค.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 เม.ย. 2562
10 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15