ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง-ควนเคี่ยม หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ค. 2563
2 ประกาศวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.ค. 2563
3 ประกาศขอขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติสร้างคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง – ควนเคี่ยม หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัท ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.ค. 2563
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.ค. 2563
5 ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนช้างตาย-บ้านทะเลเหมียง หมู่ที่ ๘ บ้านควนช้างตาย ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 มิ.ย. 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่่ 4 -หมู่่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 มิ.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 มิ.ย. 2563
8 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจัางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนออก-ชลประทาน หมู่ที่่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 มิ.ย. 2563
9 กำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทับมิ่งขวัญ-ยางขาคีม ม.6 บ้านทับมิ่งขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 มิ.ย. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประจำเดือน พฤษภาคม 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21