ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 มี.ค. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ก.พ. 2564
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ม.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม-หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ม.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนออก-บ้านตะโหนดหมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ม.ค. 2564
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก ม.2บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ. ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 ม.ค. 2564
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 ม.ค. 2564
9 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5-บ้านตะโหนด หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ม.ค. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25