ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "โรคที่เกิดจากยุงลาย"
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ "โรคที่เกิดจากยุงลาย" ยุงลายเป็นภาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน